Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 4 lutego 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Serafitki - Tarnogród - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 11, 32-40; Ps 31 (30); Mk 5, 1-20