Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 5 marca 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Wojciecha - Cieszanów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Syr 35, 1-12; Ps 50 (49); Mk 10, 28-31