Kalendarz liturgiczny

Piątek, 1 marca 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Pierwszy Piątek miesiąca
Msza wot. o Najśw. Sercu Pana Jezusa: MR 186” lub 279 – k. biały

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Jacka - Płoskie Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Syr 6, 5-17; Ps 119 (118); Mk 10, 1-12