Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 12 marca 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie Wielkiego Postu, Msza wł., pref. nr 8-11

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Siostry Klaryski - Sitaniec - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 55, 10-11; Ps 34 (33); Mt 6, 7-15