Kalendarz liturgiczny

Piątek, 1 lutego 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Pierwszy Piątek miesiąca , Msza wot. o Najśw. Sercu Pana Jezusa: MR 186” lub 279 - k. biały
albo: Msza o Najśw. Eucharystii: MR 182” – k. biały

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Felicjanki - Bełżec - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 10, 32-39; Ps 37 (36); Mk 4, 26-34