Kalendarz liturgiczny

Środa, 23 stycznia 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Msza o Jedność Chrześcijan – k. zielony
MR 136”-139”, pref. nr 85

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Córki Maryi Niepokalanej - Hrubieszów - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110 (109); Mk 3, 1-6