Kalendarz liturgiczny

Piątek, 18 stycznia 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Msza o Jedność Chrześcijan – k. zielony
MR 136”-139”, pref. nr 85

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Józefitki - Lubaczów - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78 (77); Mk 2, 1-12