Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 21 stycznia 2019

Św. Agnieszki, dz m – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 25” lub 44”-46”, kol. wł., ME I

Dzień Babci

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Albertynki - Pizuny - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 5, 1-10; Ps 110 (109); Mk 2, 18-22