Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 28 stycznia 2019

Św. Tomasza z Akwinu, prezb. dK – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 41”-42” lub 31”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Albertynki - Pizuny - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 9, 15. 24-28; Ps 98 (97); Mk 3, 22-30