Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 27 stycznia 2019

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Oficjum i Msza z III Niedzieli Zwykłej, Psałt. III tyg., Chwała, Wierzę, pref. nr 28-35

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Józefitki - Ruda Różaniecka - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Ps 19 (18); 1 Kor 12, 12-30 (dłuższe) lub: 1 Kor 12, 12-14. 27 (krótsze); Łk 1, 1-4; 4, 14-21