Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 17 stycznia 2019

Św. Antoniego, opata – wsp.

Oficjum wsp., Msza wł., pref. nr 73

Dzień Judaizmu

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Józefitki - LubaczówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 3, 7-14; Ps 95 (94); Mk 1, 40-45