Kalendarz liturgiczny

Środa, 30 stycznia 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Felicjanki - Oleszyce - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 10, 11-18; Ps 110 (109); Mk 4, 1-20