Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 31 stycznia 2019

Św. Jana Bosko, prezb. – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 31” albo 58”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Felicjanki - Oleszyce - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 10, 19-25; Ps 24 (23); Mk 4, 21-25