Kalendarz liturgiczny

Piątek, 25 stycznia 2019

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Oficjum święta, Msza wł., Chwała

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Józefitki - Ruda Różaniecka - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Czyt. wł.: Dz 22, 3-16 lub: Dz 9, 1-22; Ps 117 (116); Mk 16, 15-18 (LM t. VI s. 58)