Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 29 stycznia 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Felicjanki - Oleszyce - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 10, 1-10; Ps 40 (39); Mk 3, 31-35