Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 13 lutego 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Benedyktynki Misjonarki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Krl 11, 4-13; Ps 106 (105); Mk 7, 24-30