Kalendarz liturgiczny

Środa, 29 stycznia 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Serafitki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Sm 7, 4-17; Ps 89 (88); Mk 4, 1-20