Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 30 stycznia 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Serafitki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Sm 7, 18-19. 24-29; Ps 132 (131); Mk 4, 21-25