Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 28 stycznia 2020

Św. Tomasza z Akwinu, prezb. dK – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 41”-42” lub 31”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Serafitki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Ps 24 (23); Mk 3, 31-35