Kalendarz liturgiczny

Piątek, 24 stycznia 2020

Św. Franciszka Salezego, bp dK – wsp.

Oficjum wsp., Msza wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Józefitki - Ruda RóżanieckaKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Sm 24, 3-21; Ps 57 (56); Mk 3,13-19