Kalendarz liturgiczny

Środa, 5 lutego 2020

Św. Agaty, dz m – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 25” lub 44”-46”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Józefitki - LubaczówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Sm 24, 2. 9-17; Ps 32 (31); Mk 6, 1-6

Ogłoszenia:

Można pobłogosławić chleb, sól i wodę (OB 1332-1334)