Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 27 stycznia 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Anieli Merici, dz – wsp. dow.– k. biały, Oficjum wsp.,Msza wspólna: MR 44”-46” lub 58”, kol. wł. (MR – 29 stycznia)

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Józefitki - Ruda RóżanieckaKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Sm 5, 1-7. 10; Ps 89 (88); Mk 3, 22-30