Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 26 stycznia 2020

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Oficjum i Msza z III Niedzieli Zwykłej, Psałt. III tyg., Chwała, Wierzę, pref. nr 28-35

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Józefitki - Ruda RóżanieckaKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 8, 23b – 9,3; Ps 27 (26); 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4,12-23