Kalendarz liturgiczny

Piątek, 31 stycznia 2020

Św. Jana Bosko, prezb. – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 31” albo 58”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. 27c; Ps 51 (50); Mk 4, 26-34