Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 9 lutego 2020

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Oficjum i Msza z V Niedzieli Zwykłej, Chwała, Wierzę, pref. nr 28-35

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Serafitki - TarnogródKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 58, 7-10; Ps 112 (111); 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16