Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 4 lutego 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Józefitki - LubaczówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3; Ps 86 (85); Mk 5, 21-43