Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 6 lutego 2020

Św. Pawła Miki i Towarzyszy, mm – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17”, kol. wł.

Pierwszy Czwartek miesiąca
Msza wotywna o Najśw. Eucharystii: MR 182” lub 278;
albo: o Chrystusie Najw. i Wiecznym Kapłanie: MR 183”;
albo: o powołania kapłańskie: MR 131”

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Józefitki - LubaczówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Krl 2, 1-4. 10-12; 1 Krn 29; Mk 6, 7-13