Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 2 marca 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie Wielkiego Postu, Msza wł., pref. nr 8-11

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Parafia pw. Św. Ojca Pio - Tomaszów Lub. Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18); Mt 25, 31-46