Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 12 marca 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie Wielkiego Postu, Msza wł., pref. nr 8-11

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Siostry Klaryski - SitaniecKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Jr 17, 5-10; Ps 1; Łk 16, 19-31