Kalendarz liturgiczny

Środa, 4 marca 2020

Św. Kazimierza, Królewicza – święto

Oficjum świąteczne, Msza wł., Chwała, pref. nr 70-71

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Felicjanki - NarolKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Flp 3, 8-14; Ps 16 (15); J 15,9-17; (LM t. VI s. 101)