Kalendarz liturgiczny

Środa, 9 września 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Piotra Klawera, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp.: LG IV- Dodatek, s. 27, Msza wspólna: MR 31” albo 57”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Chrystusa Króla - Huta Różaniecka Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Kor 7, 25-31; Ps 45 (44); Łk 6, 20-26