Kalendarz liturgiczny

Środa, 19 sierpnia 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Jana Eudesa, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR31”-32” lub 55’-56”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ez 34, 1-11; Ps 23 (22); Mt 20, 1-16