Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 20 sierpnia 2020

św. Bernarda z Clairvaux, opata dK – wsp.

Oficjum i Msza wsp.,pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ez 36, 23-28; Ps 51 (50); Mt 22, 1-14