Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 10 września 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Andrzeja Apostoła - Lipsko k. NarolaKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Kor 8, 1b-7. 10-13; Ps 139 (138); Łk 6, 27-38