Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 15 września 2020

NMP Bolesnej – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 60

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętego Antoniego - Ruda Różaniecka Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Hbr 5, 7-9; Ps 31(30); J 19, 25-27 albo Łk 2, 33-35 (LM t. VI, s. 388)