Kalendarz liturgiczny

Środa, 16 września 2020

św. Męczenników Korneliusza, pap i Cypriana, bp – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72, ME I

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 33 (32); Łk 7, 31 - 35