Kalendarz liturgiczny

Środa, 2 września 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski - Hucisko Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Kor 3, 1-9; Ps 33 (32); Łk 4, 38-44