Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 18 sierpnia 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ez 28, 1-10; Pwt 32; Mt 19, 23-30