Kalendarz liturgiczny

Piątek, 31 lipca 2020

św. Ignacego z Loyoli, prezb. – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 70-71

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski - Świdniki Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Jr 26, 1-9; Ps 69 (68); Mt 13, 54-58