Kalendarz liturgiczny

Piątek, 21 sierpnia 2020

św. Piusa X, pap. – wsp

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ez 37, 1-14; Ps 107 (106); Mt 22, 34-40