Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 7 września 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Melchiora Grodzieckiego, prezb. m – wsp. dow. – k. czerwony

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Michała Archanioła - Sól Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Kor 5, 1-8; Ps 5; Łk 6, 6-11