Kalendarz liturgiczny

Środa, 5 sierpnia 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Rocznica Poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 5”-7”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Cewków Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Jr 31, 1-7; Jr 31; Mt 15, 21-28