Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 16 lipca 2020

NMP z Góry Karmel – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 55-58

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102 (101); Mt 11, 28-30