Kalendarz liturgiczny

Piątek, 26 czerwca 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.


albo: św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 31”, kol. wł., pref. nr 73

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego - Jarosławiec Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Krl 25, 1-12; Ps 137 (136); Mt 8, 1-4