Kalendarz liturgiczny

Piątek, 12 czerwca 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: bł. mm Antoniego Juliana Nowowiejskiego, bp, i towarzyszy – wsp. dow – k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17”, kol. wł.

Wsp. dow. 108 męczenników m.in. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego i bł. Stanisława Starowieyskiego. Należy
w kolekcie mszalnej na pierwszym miejscu wymienić „naszych dwóch męczenników” a potem dodać
„i towarzyszy”. Pozostałe modlitwy mszalne z formularza Mszy wspólnych o wielu męczennikach. Czyt. z dnia albo z tekstów wspólnych. Krótki biogram błogosławionych
w dodatku s. 16-17.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Klaryski - SitaniecKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27 (26); Mt 5, 27-32

Ogłoszenia:

21. rocznica wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II  w Zamościu