Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 16 czerwca 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Krl 21, 17-29; Ps 51 (50); Mt 5, 43-48