Kalendarz liturgiczny

Piątek, 17 lipca 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego - CichobórzKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Iz 38; Mt 12, 1-8