Kalendarz liturgiczny

Piątek, 4 września 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: bł. Marii Stelli oraz Tow., dz mm - wsp. dow. – k. czerwony
albo: Pierwszy Piątek miesiąca
Msza wot. o Najśw. Sercu Pana Jezusa: MR 186” lub 279 – k. biały

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Krzeszów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Kor 4, 1-5; Ps 37 (36); Łk 5, 33-39