Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 17 września 2020

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Roberta Bellarmina, bp dK – wsp. dow.–k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 27”-31” albo 41”-42”, kol. wł.
albo: św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bp - wsp. dow. - k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 27”-30”; kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Brata Alberta - Zamość Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Kor 15, 1-11; Ps 118 (117); Łk 7, 36-50