Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 14 września 2020

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Oficjum i Msza ze święta, Chwała, pref. nr 50 lub 17

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Michała Archanioła - Płazów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Lb 21, 4b-9 lub Flp 2, 6-11; Ps 78 (77); J 3, 13-17; (LM t. VI, s. 385)